Avís Legal

Aquest avís legal estableix les condicions d’ús de la pàgina web www.extrapernil.com (en endavant, la «pàgina web»). La seva utilització atribueix al navegant la condició d’usuari, la qual cosa implica l’adhesió i el compromís de compliment de totes i cadascuna de les condicions contingudes en aquest avís legal, en la versió publicada en el moment en què s’hi accedeixi, de manera que es recomana a l’usuari llegir aquest avís legal atentament cada vegada que accedeixi a la pàgina web. Aquestes condicions seran aplicables independentment de l’existència d’altres condicions específiques aplicables a determinats serveis que es prestin a la pàgina web.


Dades identificatives del prestador de serveis

Denominació: EXTRAPERNIL DEL MONTSENY SL
Domicili: C/ Ca l’Anton 10, P.I. Montmany 08553 SEVA
CIF: B67126326
Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 46245, foli 1, full B-514088, inscripció 1a.
Contacte: info@extrapernil.com.


Termes i condicions d’ús

Els termes i les condicions recollits en aquest avís legal són d’aplicació a totes aquelles pàgines que figuren en el mapa del lloc web, que són les úniques incloses en aquesta pàgina web.
L’accés a aquesta pàgina web és responsabilitat exclusiva dels usuaris i implica acceptar aquests termes i condicions d’ús.
L’usuari ha de fer un ús lícit d’aquesta pàgina web i dels seus serveis, d’acord amb aquests termes i condicions d’ús i amb la legalitat vigent.
Extrapernil del Montseny pot modificar unilateralment els termes i condicions d’ús d’aquesta pàgina web mitjançant una publicació en aquest avís legal, i tindran efectes des del mateix moment de la publicació.


Navegació

Extrapernil del Montseny no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a la pàgina web sigui ininterromput o que estigui lliure d’error. Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o programari a què es pugui accedir a través de la pàgina web estigui lliure d’error o causi un dany. En cap cas, Extrapernil del Montseny serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que es produeixin per l’accés i navegació per la pàgina web. S’hi inclouran els danys o perjudicis causats en els sistemes informàtics o provocats per la introducció de virus, però no es limitaran a aquests.
Extrapernil del Montseny no es fa responsable dels danys que puguin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat de la pàgina web. En particular, no es fa responsable en cap cas de les caigudes, interrupcions, mancança o defecte de les telecomunicacions que es puguin produir mentre l’usuari navega per la pàgina.


Accés i seguretat

L’accés als serveis transaccionals i aquells que inclouen la captura de dades personals es realitza en un entorn segur per mitjà del protocol SSL (Secure Sockets Layer) de 128 bits. El servidor segur estableix una connexió de manera que la informació es transmet xifrada. Això assegura que el contingut transmès sigui només intel·ligible per a l’ordinador client i el servidor de Extrapernil del Montseny L’usuari pot comprovar que està dins d’un entorn segur si a la barra d’estat del seu navegador apareix un cadenat tancat. La garantia de seguretat dels nostres servidors s’empara en un certificat expedit pel nostre proveïdor de serveis web. Aquest certificat garanteix que el client està comunicant les seves dades a un servidor de Extrapernil del Montseny i no a un tercer que intenti fer-se passar per aquesta.


Continguts

Extrapernil del Montseny realitza els màxims esforços per evitar qualsevol error en els continguts que puguin aparèixer a la pàgina web.
Extrapernil del Montseny no garanteix les conseqüències que es derivin dels errors en els continguts que puguin aparèixer a la pàgina web, ni tampoc se’n responsabilitza.


Vigència i modificacions a la pàgina web

La informació que apareix a la pàgina web és la vigent en la data de l’última actualització. Extrapernil del Montseny s.l. no es fa responsable de la vigència i la idoneïtat de les informacions de la pàgina web.
L’usuari no pot alterar, canviar, modificar o adaptar la pàgina web. Extrapernil del Montseny es reserva la facultat d’efectuar totes les actualitzacions, canvis i modificacions que consideri convenients, i pot fer ús d’aquesta facultat en qualsevol moment i sense avís previ.
Extrapernil del Montseny es reserva la facultat de modificar unilateralment les condicions i els termes d’ús de la pàgina web, incloent-hi aquest avís legal.


Propietat intel·lectual i industrial

Aquesta pàgina web, el seu codi font i els continguts que estan protegits per la Llei de propietat intel·lectual no poden ser objecte d’explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, cessió o transformació, tret que hi hagi autorització expressa dels titulars dels drets.
El disseny, imatges, rètols, signes distintius, nom comercial, marques, logos, productes i serveis que conté aquesta pàgina web estan protegits per la Llei de propietat industrial.
Extrapernil del Montseny és titular o llicenciatari de tots els drets sobre el contingut d’aquesta pàgina web i en té legítimament en exclusiva els drets d’explotació, llevat d’aquells drets de determinats proveïdors amb els quals s’hagi signat el contracte corresponent per a la provisió de continguts i que estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial, i els són aplicables, igualment, aquestes condicions.
L’accés a aquesta pàgina web no atorga als usuaris cap dret ni titularitat sobre els drets de propietat intel·lectual o industrial ni els continguts que conté. Els usuaris que accedeixin a la pàgina web no poden copiar, modificar, distribuir, transmetre, reproduir, publicar, cedir ni vendre els elements esmentats anteriorment o crear nous productes o serveis derivats de la informació obtinguda sense l’autorització expressa i per escrit dels titulars dels drets.
Queda terminantment prohibida l’alteració del contingut o l’estructura d’aquesta pàgina web per part de l’usuari.
Extrapernil del Montseny es reserva la possibilitat d’exercir les accions judicials que corresponguin contra els usuaris que violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual i industrial.


Hipervincles

La pàgina web pot incorporar enllaços d’accés (hipervincles o links) a altres pàgines web de les quals Extrapernil del Montseny no és titular. En cap cas, aquesta possibilitat implica l’existència de relació entre Extrapernil del Montseny i el titular de la pàgina web a la qual aquest hipervincle redirigeix, ni tan sols la seva aprovació o acceptació. Extrapernil del Montseny tampoc és responsable de la licitud dels continguts abocats en aquesta pàgina web.
Qualsevol altra pàgina web té prohibida la incorporació d’un hipervincle a la pàgina web de Extrapernil del Montseny s.l. sense la seva autorització expressa. En qualsevol cas, aquesta autorització implica que l’hipervincle no es faci de manera que perjudiqui la imatge pública i de marca de Extrapernil del Montseny o de la mateixa pàgina web, així com dels tercers que apareguin referenciats en aquesta. Extrapernil del Montseny retirarà qualsevol enllaç quan tingui coneixement, per qualsevol mitjà, de la il·licitud del seu contingut o del fet que des d’aquest enllaç es lesionen béns o drets d’un tercer.


Política de privacitat de la pàgina web

Per a més informació sobre la nostra política de protecció dades i privacitat, es pot consultar la nostra política de privacitat.


Ús de cookies

Per a la utilització del nostre lloc web és necessària la utilització de cookies. Les cookies s’utilitzen amb la finalitat de facilitar la navegació i oferir un servei personalitzat i més àgil, així com una eina per obtenir dades estadístiques de l’ús de la web. En cap cas s’utilitzen per emmagatzemar informació que pugui identificar l’usuari. Per a més informació, es pot consultar la nostra política de cookies.


Legislació aplicable i jurisdicció competent

Els termes i condicions que regeixen la pàgina web i totes les relacions que se’n puguin derivar estan salvaguardats per la legislació espanyola.
Qualsevol controvèrsia que pugui derivar de l’accés o la utilització de la pàgina web se sotmetrà a la jurisdicció exclusiva dels jutjats i tribunals de Madrid (Espanya).

© Extrapernil del Montseny
Tots els drets reservats.